DE HUID

Het grootse(ste) orgaan van het lichaam


COURSE REVIEWS


COURSE DETAILS
Onlangs verscheen een interessant rapport over de ‘physician assistants en verpleegkundige specialisten. Men constateert hierin dat de zorg steeds meer verschuift naar de anderhalvelijnszorg.
Met het credo dichtbij als het kan en verder weg als het moet en zorg er voor dat de mensen de juiste zorg krijgen, dat het beste is voor de patiënt. Op zich is dat niet helemaal nieuw maar het vraagt om een andere manier van denken en een andere manier van het inzetten van zorgverleners zoals de physician assistant en de verpleegkundig specialist. Dit met als belang om de gezondheidszorg goed te
organiseren, dichtbij de mensen en de kosten in de hand te houden.

Dat geldt zeker voor de wondzorg. Huisartsen, specialisten, praktijkondersteuners, verzorgenden, wijkverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistants krijgen vaak te maken met gecompliceerde wonden in verschillenden instellingen. De meest wonden komen dan ook voor in de eerste lijn. De stap naar de tweede lijn (ziekenhuis, wondexpertisecentrum) wordt pas genomen als het een gecompliceerde wond is geworden.Een belangrijke vraag hierbij is ‘wanneer is het een wond die normaal zal sluitenen wanneer is er sprake van een wond die ernstige stagnatie van wondgenezing vertoont’. Kan deze nou het beste worden behandeld worden in de eerste lijn oftweede lijn? Samenwerking eerste lijn en tweede lijn is de oplossing, vandaar de verandering naar de anderhalvelijnszorg waarbij beide elkaar aanvullen. Maar hoe kunnen we meer met elkaar samenwerken om een nog betere wondzorg te bereiken.


Hoofdstuk 1:   Les 1

Hoofdstuk 2:   Les Powerpoint

Other Courses by Saffier Educations

     No more courses published

click here